Главная » Статусы » На иностранных языках » на Украинском


1 2 »

Коханій людині можна пробачити все. Питання в іншому, чи залишиться він після цього коханим?
Любимому действительно можно простить все. Вопрос в другом, останется ли он после всего действительно любимым?


На иностранных языках | на Украинском |

Людина може забути, що ви сказали. Може забути, що ви зробили. Але ныхто ніколи не забуде, те що ви змусили їх відчути.
Люди могут забыть, что вы сказали. Могут забыть, что вы сделали. Но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать.


На иностранных языках | на Украинском |

Ну і що тепер робить: чи покинуть, чи любить?
Ну и что теперь делать: или кинуть, или любить?


На иностранных языках | на Украинском |

Ми не знаходимо слів і ставимо смайлики… Ми боїмося сказати.. і ставимо віртуальні серця… На статус «он-лайн» реагуємо, неначе людина поряд з нами…
Мы не находим слов и ставим смайлики … Мы боимся сказать .. и ставим виртуальные сердца … На статус «он-лайн» реагируем, как будто человек рядом с нами …


На иностранных языках | на Украинском |

До милування нема силування.
Насильно мил не будешь.


На иностранных языках | на Украинском |

Не звертай, що скажуть інші, якщо кохаєш, не треба терпіти треба любити …
Не обращай внимания на то, что скажут другие, если любишь, не надо терпеть надо любить …


На иностранных языках | на Украинском |

Завжди коли сумуєш за кимось, потай щиро сподіваєшся, що той теж нудьгує і страждає…
Когда скучаешь по кому-то, всегда втайне надеешься, что тот тоже скучает и страдает…


На иностранных языках | на Украинском |

По-справжньому кохаєш не того, з ким хочеш зустрітися, а того, з ким не хочеш розлучитися!
По-настоящему любишь не того, с кем хочешь повстречаться, а того, с кем не хочешь расставаться!


На иностранных языках | на Украинском |

Коли дійсно кохаєш когось, посмішка коханого радує набагато більше ніж своя!
Когда действительно любишь кого-то, улыбка любимого радует гораздо больше чем своя!


На иностранных языках | на Украинском |

Спорт вдосконалює фізичні якості і перевіряє моральні !!!
Спорт совершенствует физические качества и проверяет моральные !!!


На иностранных языках | на Украинском |

Життя — це не ті дні, що пройшли, а ті, що запям’ятались.
Жизнь — это не те дни, что прошли, а те, запомнились


На иностранных языках | на Украинском |

Неможливо забити дірку в стелі, якщо дощ який іде на дворі через неї капає тобі на голову
Невозможно забить дыру в потолке, если дождь идущий на дворе через нее капает тебе на голову


На иностранных языках | на Украинском |

Мрія-це не те, задля чого ми живем, але це те, без чого нам не жити
Мечта-это не то, ради чего мы живем, но это то, без чего нам не жить


На иностранных языках | на Украинском |

Якщо ти не для себе, то для кого ти? але якщо ти тільки для себе, то для чого ти?
Если ты не для себя, то для кого ты? но если ты только для себя, то для чего ты?


На иностранных языках | на Украинском |

Може стати лялькою без почуттів та емоцій і подарувати її комусь……
Может стать куклой без чувств и эмоций и подарить ее кому-то ……


На иностранных языках | на Украинском |

Ніякі міркування не в змозі вказати людині шлях,який вона не хоче бачити. — Ромен Роллан
Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь, который она не хочет видеть. — Ромен Роллан


На иностранных языках | на Украинском |

Я – це я, ти — це ти, а коли ми – нікого і нічого, тільки я і ти…
Я — это я, ты — это ты, а когда мы — никого и ничего, только я и ты …


На иностранных языках | на Украинском |

Те, чого немає,завжди здається кращим за те, що в тебе є. В цьому полягає романтика й ідіотизм людського життя.
То, чего нет, всегда кажется лучше того, что у тебя есть. В этом заключается романтика и идиотизм человеческой жизни.


На иностранных языках | на Украинском |

Все буде так як треба навіть якщо буде інакше.
Все будет так как надо даже если будет иначе.


На иностранных языках | на Украинском |

Дівчата спочатку не думають, а потім думають, чому вони не думали, коли треба було думати?
Девушки сначала не думают, а потом думают, почему они не думали, когда нужно было думать?


На иностранных языках | на Украинском |

У мене тільки два недоліки: я розумна і красива
У меня только два недостатка: я умная и красивая.


На иностранных языках | на Украинском |

Ось була така гарна дівчинка…. і раптом ні з того ні з сього на тобі… взяла і закохалася!
Вот была такая хорошая девочка …. и вдруг ни с того ни с сего на тебя … взяла и влюбилась!


На иностранных языках | на Украинском |

У дівчат немає почуття міри, коли вони в магазині, п’ють або закохуються.
У девушек нет чувства меры, когда они в магазине, пьют или влюбляются.


На иностранных языках | на Украинском |

Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, Небезпечне оружжя – жіноча краса.
Более чем меч и огонь и стрела, и коса, Опасное оружие — женская красота.


На иностранных языках | на Украинском |

Я вийнятково терпляча… За умови, що врешті-решт усе буде по-моєму!
Я исключительно терпелива … При условии, что в конце концов все будет по-моему!


На иностранных языках | на Украинском |

Я просто люблю весну, орбіт без цукру і не люблю бути самотня… Я ще обов’язково знайду туфлі своєї мрії, хлопця свого життя і саму себе. ..
Я просто люблю весну, орбит без сахара и не люблю быть одинокой … Я еще обязательно найду туфли своей мечты, парня своей жизни и саму себя. ..


На иностранных языках | на Украинском |

Шукаю цікаву особистість із стійкою психікою, нестандартним мисленням і гарними очима)))
Ищу интересную личность с устойчивой психикой, нестандартным мышлением и красивыми глазами)))


На иностранных языках | на Украинском |

Ти вийшла заміж за весну, Мені лишила осінь І запах твоїх сосен.
Ты вышла замуж за весну, мне оставила осень И запах твоих сосен.


На иностранных языках | на Украинском |

Хочу жити в місті Кохання, на вулиці Згоди, щоб вікна виходили на проспект Мрії і дорога вела до моря під назвою Щастя…
Хочу жить в городе Любви, на улице Согласия, чтобы окна выходили на проспект Мечты и дорога вела к морю под названием Счастье …


На иностранных языках | на Украинском |

Одного разу несказане визнання, може залишитися не сказаним назавжди.
Однажды несказанное признание, может остаться не сказанным навсегда.


На иностранных языках | на Украинском |

Ну і що тепер робить: чи покинуть, чи любить?
Ну и что теперь делать: или кинуть, или любить?


На иностранных языках | на Украинском |

Кажуть, що затримати надовго дихання дуже складно, але ще складніше бачити кохану людину, і не обійняти її.
Говорят, что задержать надолго дыхание очень сложно, но еще сложнее видеть любимого человека, и не обнять ее.


На иностранных языках | на Украинском |

По-справжньому кохаєш не того, з ким хочеш зустрітися, а того, з ким не хочеш розлучитися!
По-настоящему любишь не того, с кем хочешь повстречаться, а того, с кем не хочешь расставаться!


На иностранных языках | на Украинском |

Розкажи про свої почуття, адже це так просто, так необхідно, і можливо, не тільки тобі.
Расскажи о своих чувствах, ведь это так просто, так необходимо, и возможно, не только тебе.


На иностранных языках | на Украинском |

Коли дійсно кохаєш когось, посмішка коханого радує набагато більше ніж своя!
Когда действительно любишь кого-то, улыбка любимого радует гораздо больше чем своя!


На иностранных языках | на Украинском |
1 2 »